agil zes

Proje raporları ve mesai çizelgeleri için elektronik çözüm

Hamann Ingenieurbüro GmbH 2007 yılından bu yana elektronik mesai kaydı için yazılım geliştirmektedir. Şirket 1991 yılından beri varlığını sürdürmekte ve özelleştirilmiş yazılım çözümleri sunmaktadır. ZES bu temelde geliştirilmiştir – bu çözümün hedef sektörü, yazılım tasarlanırken özel gereksinimleri ön planda tutulan geçici istihdam endüstrisidir.

ZES, kardeş şirket Agil Software GmbH için entegre edilmiş bir mesai takip çözümüdür ve özellikle geçici istihdam sağlayan firmaların iş yönetim süreçleri için tam bir çözüm sunar.

ZES'te mesai cetveli

ZES terminali, kablosuz modül ile birlikte size sundukları:

Umfangreiche Funktionalität